ISSN 1309-0399 | E-ISSN 1309-0380
Review
The rationale behind collecting umbilical cord blood
1 Ivf Centers Prof. Zech, Bregenz, Austria and Department For Obstetrics and Gynecology, Unit of Gynecological Endocrinology and Reproductive Medicine, University of Graz, Austria  
2 Yale University School of Medicine, Usa, and Center For Reproductive Medicine, Cologne, Germany  
3 Vivocell Biosolutions Gmbh, Graz, Austria and Langenfeld/ Düsseldorf, Germany  
4 Department of Obstetrics and Gynecology, University of Saarland, Homburg/Saar, Germany  
5 Translational Center For Regenerative Medicine, University of Leipzig, Germany  
J Turk Ger Gynecol Assoc 2010; 11: 99-101
DOI: 10.5152/jtgga.2010.08
This article was viewed 926 times, downloaded 427 times

Key Words: Stem cell, umbilical cord blood, collection, allogeneic, autologous, transplantation
Abstract

Umbilical cord blood (UCB) is an increasingly important and rich source of stem cells. These cells can be used for the treatment of many diseases, including cancers and immune and genetic disorders. For patients for whom no suitable related donor is available, this source of hematopoietic stem cells offers substantial advantages, notably the relative ease of procurement, the absence of risk to the donor, the small likelihood of transmitting clinically important infections, the low risk of severe graft-versus-host disease (GVHD) and the rapid availability of placental blood for transplantation centers. Even though almost 80 diseases are treatable with cord blood stem cells, 97 percent of cord blood is still disposed of after birth and lost for patients in need! To improve availability of stem cells to a broader community, efforts should be undertaken to collect cord blood and expectant parents should be properly informed of their options with regard to cord blood banking.

 

 


Turkish

 

Başlık:

Umbilikal kordon kanı toplanmasının altında yatan gerçek

 

Anahtar Kelimeler:

 Kök hücre, umbilikal kord kanı, toplama, allojenik, otolog, transplantasyon

 

Umbilikal kordon kanı kök hücre zengin bir kök hücre kaynağıdır ve önemi gittikçe artmaktadır. Bu hücreler kanser, immun ve genetik birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadırlar. Uygun donor bulunamayan hastalar için bu hemopoetik kök hücre kaynağı birçok avantajlar sunar. Bunlar; işleme için kolaylık, donor bulunmama riskinin ortadan kalkması, klinik önemi olan enfeksiyon hastalıklarının bulaşma oranının düşük olması, greft reddi oranının az olması ve plasenta kanının tarnsplantasyon merkezlerine kolayca ulaştırılması gibi. Kordon kanındaki kök hücreler ile şu an yaklaşık olarak 80 kadar hastalık tedavi edilebilirken, ne yazık ki kordon kanlarının %97’si hala atılmakta ve hastalar tedavi şanslarını yitirmektedirler. Kök hücrelerin bulunabilirliğini arttırmak ve tüm topluma ulaştırmak için, kordon kanını toplamak ve çiftleri kordon kanı bankacılığı hakkında yeterli bilgilendirmek için çaba harcanmalıdır.

Key Words
Authors
All
Congress Calendar
Reviewer's Corner
Author's Corner
Survey
AVES | Copyright © 2016 Turkish-German Gynecological Association | Latest Update: 07.12.2016